Question: Thế nào là thụ tinh ngoài?

Question: Thế nào là thụ tinh ngoài?
A. Là hình thức các tinh trùng gặp nhau ở môi trường nước
B. Động vật đẻ trứng và xuất tinh trùng vào môi trường nước và các giao tử gặp gỡ nhau một cách ngẫu nhiên.
C. Hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục phụ
D. Hình thức thụ tinh xảy ra trong cơ thể động vật

Hướng dẫn

Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể con cái, con cái sẽ đẻ trứng vào môi trường nước sau đó con đực sẽ xuất tinh để thụ tinh cho trứng.
Đáp án cần chọn là: B

Question: Một tế bào sinh trứng giảm phân hình thành bao nhiêu trứng?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

Hướng dẫn

Hình thành trứng: 1 tế bào sinh trứng giảm phân tạo 4 tế bào đơn bội: 3 thể cực, 1 tế bào trứng
Đáp án cần chọn là: A

Question: Một tế bào sinh tinh trùng giảm phân hình thành bao nhiêu tinh trùng?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

Hướng dẫn

Hình thành tinh trùng: 1 tế bào sinh tinh trùng giảm phân và hình thành 4 tinh trùng
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Thế nào là thụ tinh ngoài?

Bạn đang xem: Question: Thế nào là thụ tinh ngoài? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site