Question: Theo lĩnh vực địa sinh học thì mối quan hệ giữa khoảng cách từ đảo đến đất liền và số loài sống trên đảo là Đảo càng xa đất liền thì số lượng loài trên đảo càng ít. Đảo càng gần đất liền thì số lượng loài trên đảo càng ít. Đảo càng xa đất liền thì số lượng loài trên đảo càng nhiều Không có mối quan hệ giữa khoảng cách từ đảo đến đất liền với số loài sống trên đảo

Question: Theo lĩnh vực địa sinh học thì mối quan hệ giữa khoảng cách từ đảo đến đất liền và số loài sống trên đảo là

Đảo càng xa đất liền thì số lượng loài trên đảo càng ít.
Đảo càng gần đất liền thì số lượng loài trên đảo càng ít.
Đảo càng xa đất liền thì số lượng loài trên đảo càng nhiều
Không có mối quan hệ giữa khoảng cách từ đảo đến đất liền với số loài sống trên đảo

Hướng dẫn

Đảo gần đất liền thì mới có nhiều quần thể sinh vật có thể di chuyển ra đó và tiến hóa thành loài khác.

Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site