Question: Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về mỗi giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc của mẹ. F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 3 trội: 1 lặn. F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 1 : 2 : 1. Ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn

Question: Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là

Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về mỗi giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc của mẹ.
F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 3 trội: 1 lặn.
F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 1 : 2 : 1.
Ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn

Hướng dẫn

Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quyết định. Trong tế bào cả cặp nhân tố di truyền không hòa lẫn với nhau. Bố mẹ chỉ truyền cho con một trong hai thành viên của cặp nhân tố di truyền đó
Đáp án cần chọn là: A

Question: Bản chất quy luật phân li của Menđen là

sự phân li độc lập của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân
sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các alen trong giảm phân và thụ tinh
sự phân li đồng đều và tổ hợp tự do của các alen trong giảm phân và thụ tinh
sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân

Hướng dẫn

Bản chất của quy luật phân li là sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site