Question: Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F$_{1}$ khi tạo giao tử thì: mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ. mỗi giao tử đều chứa một nhân tố di truyền của bố và mẹ. mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ.

Question: Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F$_{1}$ khi tạo giao tử thì:

mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn
mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ.
mỗi giao tử đều chứa một nhân tố di truyền của bố và mẹ.
mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ.

Hướng dẫn

Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F$_{1}$ khi tạo giao tử thì mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ
Mỗi giao tử CHỈ chứa một trong 2 nhân tố di truyền, hoặc nguồn gốc từ bố hoặc nguồn gốc từ mẹ. Điều này được sinh học hiện đại giải thích qua quá trình giảm phân
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site