Question: Tính đặc hiệu của mã di truyền là

Question: Tính đặc hiệu của mã di truyền là
A. một axit amin được mã hóa bởi một bộ ba.
B. một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.
C. có 61 bộ ba mã hoá axit amin.
D. ở hầu hết các loài sinh vật, mã di truyền là giống nhau.

Hướng dẫn

Tính đặc hiệu của mã di truyền là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.
Chọn B.

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Tính đặc hiệu của mã di truyền là

Bạn đang xem: Question: Tính đặc hiệu của mã di truyền là trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site