Question: Trong các cấp tổ chức của thế giới sống, cấp tổ chức sống cơ bản nhất là cấp nào A. Phân tử B. Bào quan C. Tế bào D. Cơ thể Hướng dẫn Cấp tổ chức sống cơ bản nhất là tế bào. Đáp án cần chọn là: C

Question: Trong các cấp tổ chức của thế giới sống, cấp tổ chức sống cơ bản nhất là cấp nào A. Phân tử B. Bào quan C. Tế bào D. Cơ thể

Hướng dẫn

Cấp tổ chức sống cơ bản nhất là tế bào. Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site