Question: Trong các cấp tổ chức sống dưới đây, cấp nào là lớn nhất ?

Question: Trong các cấp tổ chức sống dưới đây, cấp nào là lớn nhất ? A. Tế bào B. Quần xã C. Quần thể D. Bào quan

Hướng dẫn

Trong các cấp tổ chức sống trên thì quần xã là cấp lớn nhất. Đáp án cần chọn là: B

Question: “Đàn voi sống trong rừng” thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây? A. Cá thể B. Quần xã C. Quần thể D. Hệ sinh thái

Hướng dẫn

Đàn voi sống trong rừng thuộc cấp độ quần thể. Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site