Question: Trong không gian, prôtêin có mấy loại cấu trúc khác nhau?

Question: Trong không gian, prôtêin có mấy loại cấu trúc khác nhau?
A. 3 cấu trúc
B. 4 cấu trúc
C. 5 cấu trúc
D. 6 cấu trúc

Hướng dẫn

Trong không gian, prôtêin có 4 loại cấu trúc khác nhau
Đáp án cần chọn là: B

Question: Có bao nhiêu loại đơn phân tham gia cấu tạo prôtêin?
A. 4
B. 8
C. 16
D. 20

Hướng dẫn

Có hơn 20 axit amin tham gia cấu tạo protein
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site