Question: Trong một quần thể sinh vật, khi số lượng cá thể của quần thể giảm (1) làm nghèo vốn gen của quần thể. (2) dễ xảy ra giao phối gần làm xuất hiện các kiểu gen có hại. (3) làm cho các cá thể giảm nhu cầu sống. (4) có thể làm biến mất một số gen có lợi của quần thể. (5) làm cho đột biến dễ dàng tác động. (6) dễ chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên. Có bao nhiêu thông tin trên dùng làm căn cứ để giải thích tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh số lượng lại rất dễ bị tuyệt chủng?

Question: Trong một quần thể sinh vật, khi số lượng cá thể của quần thể giảm
(1) làm nghèo vốn gen của quần thể.
(2) dễ xảy ra giao phối gần làm xuất hiện các kiểu gen có hại.
(3) làm cho các cá thể giảm nhu cầu sống.
(4) có thể làm biến mất một số gen có lợi của quần thể.
(5) làm cho đột biến dễ dàng tác động.
(6) dễ chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên.
Có bao nhiêu thông tin trên dùng làm căn cứ để giải thích tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh số lượng lại rất dễ bị tuyệt chủng?

3
4
5
6

Hướng dẫn

Các thông tin dùng làm căn cứ để giải thích tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh số lượng rất dễ bị tuyệt chủng là: (1), (2), (4), (6)
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Trong một quần thể sinh vật, khi số lượng cá thể của quần thể giảm (1) làm nghèo vốn gen của quần thể. (2) dễ xảy ra giao phối gần làm xuất hiện các kiểu gen có hại. (3) làm cho các cá thể giảm nhu cầu sống. (4) có thể làm biến mất một số gen có lợi của quần thể. (5) làm cho đột biến dễ dàng tác động. (6) dễ chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên. Có bao nhiêu thông tin trên dùng làm căn cứ để giải thích tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh số lượng lại rất dễ bị tuyệt chủng?

Bạn đang xem: Question: Trong một quần thể sinh vật, khi số lượng cá thể của quần thể giảm (1) làm nghèo vốn gen của quần thể. (2) dễ xảy ra giao phối gần làm xuất hiện các kiểu gen có hại. (3) làm cho các cá thể giảm nhu cầu sống. (4) có thể làm biến mất một số gen có lợi của quần thể. (5) làm cho đột biến dễ dàng tác động. (6) dễ chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên. Có bao nhiêu thông tin trên dùng làm căn cứ để giải thích tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh số lượng lại rất dễ bị tuyệt chủng? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site