Question: Trong quá trình sinh tổng hợp, prôtêin được tổng hợp bằng cách

Question: Trong quá trình sinh tổng hợp, prôtêin được tổng hợp bằng cách
A. Kết hợp các nuclêôtit với nhau
B. Kết hợp giữa axit béo và glixêrol
C. Kết hợp giữa các axit amin với nhau
D. Kết hợp các phân tử đường đơn với nhau.

Hướng dẫn

Prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với các đơn phân là các axit amin. Trong quá trình
sinh tổng hợp, các prôtêin được tổng hợp bằng cách kết hợp các axit amin với nhau.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site