Question: Trong sinh sản hữu tính, đời con thường đa dạng là do

Question: Trong sinh sản hữu tính, đời con thường đa dạng là do
A. Quá trình giảm phân tạo nhiều loại giao tử.
B. Quá trình thụ tinh tạo nhiều loại hợp tử.
C. Quá trình giảm phân và thụ tinh.
D. Ảnh hưởng của môi trường sống.

Hướng dẫn

Trong sinh sản hữu tính, quá trình giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khi thụ tinh thì các giao tử tổ hợp ngẫu nhiên tạo ra nhiều loại hợp tử.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Một số loài cá (cá kiến, cá múm, cá mập) có hiện tượng đẻ trứng thai.Trong trường hợp này cơ thể mẹ có vai trò chính là
A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
B. Cung cấp nhiệt độ cho phôi phát triển.
C. Bảo vệ phôi khỏi các yếu tố bất lợi của môi trường.
D. Chọn lọc các cá thể khoẻ mạnh.

Hướng dẫn

Ở các loài cá đẻ con thì trứng được thụ tinh nằm lại trong ống dẫn trứng, sinh trưởng nhờ chất dinh dưỡng trong noãn hoàng, khi trứng nở cá mẹ đẻ con ra ngoài.
Trong trường hợp này cá thể mẹ cung cấp nhiệt độ cho phôi phát triển.
Đáp án cần chọn là: B

Question: Thụ tinh chéo tiến hóa hơn tự thụ tinh là vì ?
A. Có thể tạo ra số lượng con rất lớn
B. Đời con đa dạng hơn
C. Cả hai cơ thể bố mẹ đều chăm sóc con
D. Trứng và tinh trùng dễ gặp nhau hơn

Hướng dẫn

Thụ tinh chéo: các giao tử của cơ thể khác nhau kết hợp với nhau tạo thành hợp tử.
Đời con đa dạng về mặt di truyền → thích ứng tốt khi môi trường thay đổi
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site