Question: Tụ cầu vàng sinh trưởng được trong môi trường chứa nước, muối khoáng, nước thịt. Đây là loại môi trường

Question: Tụ cầu vàng sinh trưởng được trong môi trường chứa nước, muối khoáng, nước thịt. Đây là loại
môi trường
A. Tự nhiên.
B. Tổng hợp.
C. Bán tổng hợp.
D. Không phải A, B, C

Hướng dẫn

Môi trường chứa nước, muối khoáng, nước thịt tức là gồm các chất đã biết thành phần và các
chất chưa biết thành phần thuộc loại môi trường bán tổng hợp.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Trong phòng thí nghiệm, để nuôi cấy một loại vi khuẩn, người ta sự dụng môi trường nuôi cấy
gồm 100g cao nấm men, 6g MgSO$_{4}$, 9g NaCl$_{2}$. Đây là kiểu môi trường nuôi
cấy
A. Tổng hợp
B. Nhân tạo
C. Bán tổng hợp
D. Tự nhiên

Hướng dẫn

– Trong môi trường có chưa cao nấm men là nguồn phong phú vitamin B nhưng chưa xác định
đượng cụ thể thành phần, các chất còn lại đã biết thành phần hóa học và khối lượng.
– Đây là môi trường bán tổng hợp.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Cho 3 loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật sau
– MT$_{1}$: đường Saccarozo : 30g, NaNO$_{3}$ : 3g, K$_{2}$HO4 : 1g,
MgSO$_{4}$ : 0,5g, KCl : 0,5g, FeSO$_{4}$ : 0,1g, Nước : 1000ml
– MT$_{2}$: đường Glucozo: 50g, Pepton : 10g, KH$_{2}$PO4 : 3g,
MgSO$_{4}$.7H2O : 2g, Nước : 1000ml, Thạch : 15-20g
– MT$_{3}$: Dịch ép khoai tây, nước thịt 3 loại môi trường trên là môi trường gì?
A. MT$_{1}$: bán tổng hợp; MT$_{2}$: tổng hợp; MT$_{3}$: tự nhiên
B. MT$_{1}$: tổng hợp; MT$_{2}$:bán tổng hợp; MT$_{3}$: tự nhiên
C. MT$_{1}$:tự nhiên; MT$_{2}$: bán tổng hợp; MT$_{3}$: tự nhiên
D. MT$_{1}$: bán tổng hợp; MT$_{2}$: bán tổng hợp; MT$_{3}$: tự nhiên

Hướng dẫn

MT$_{1}$ đã biết rõ thành phần, hàm lượng các chất → môi trường tổng hợp.
MT$_{2}$ đã biết rõ thành phần, hàm lượng 1 số chất, có chất thì chưa biết (pepton) →
môi trường bán tổng hợp.
MT$_{3}$: Chưa biết rõ thành phần → môi trường tự nhiên.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site