Question: Ứng động là

Question: Ứng động là
A. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng
B. Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích
C. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng lúc vô hướng
D. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định

Hướng dẫn

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Ứng động là

Bạn đang xem: Question: Ứng động là trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site