Question: Ứng dụng nào dưới đây là từ quá trình tổng hợp của vi sinh vật:

Question: Ứng dụng nào dưới đây là từ quá trình tổng hợp của vi sinh vật:
A. Sản xuất sinh khối (protein đơn bào)
B. Sản xuất các chế phẩm sinh học (chất xúc tác sinh học, gôm,…)
C. Sản xuất axit amin
D. Cả A, B và C

Hướng dẫn

Quá trình sinh tổng hợp của vi sinh vật được ứng dụng để: Sản xuất sinh khối (protein đơn bào); Sản
xuất các chế phẩm sinh học; Sản xuất axit amin.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site