Question: Vai trò quan trọng của prôtêin là gì?

Question: Vai trò quan trọng của prôtêin là gì?
A. Làm chất xức tác và điều hòa quá trình trao đổi chất,
B. Tham gia vào các hoạt động sống của tế bào và bảo vệ cơ thể.
C. Là thành phần cấu trúc của tế bào trong cơ thể.
D. Cả A, B và c đều đúng.

Hướng dẫn

Vai trò của prôtêin:
+ Làm chất xức tác và điều hòa quá trình trao đổi chất,
+ Tham gia vào các hoạt động sống của tế bào và bảo vệ cơ thể.
+ Là thành phần cấu trúc của tế bào trong cơ thể.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Vai trò quan trọng của prôtêin là gì?

Bạn đang xem: Question: Vai trò quan trọng của prôtêin là gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site