Question: Ví dụ nào sau đây không phải là mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?

Question: Ví dụ nào sau đây không phải là mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?

Các cây ngô mọc gần nhau có hiện tượng tự tỉa thưa.
Các con cò cái trong đàn tranh giành nhau nơi làm tổ.
Trong mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành cá thể cái.
Cây trồng và cỏ dại tranh giành nhau về nguồn dinh dưỡng.

Hướng dẫn

Ví dụ sai là D vì cây trồng và cỏ dại không cùng loài.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site