Question: Vì sao nhân tố con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên

Question: Vì sao nhân tố con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên
A. Vì con người có tư duy, có lao động
B. Vì con người tiến hóa nhất so với các loài động vật khác
C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài
nguyên thiên nhiên vừa cải tạo được thiên nhiên.
D. Vì con người có khả năng điều khiển thiên nhiên

Hướng dẫn

Con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên vì hoạt động của con người khác với các
sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa cải tạo được thiên
nhiên.
Đáp án cần chọn là: C

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:01 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site