Quốc gia nào là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?

Quốc gia nào là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?

A. Anh

B. Mĩ

C. Pháp

D. Nhật Bản

Hướng dẫn

Từ những năm 40 của thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, khởi đầu từ nước Mĩ.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site