Quốc hội bầu các chức danh nào sau đây?

Quốc hội bầu các chức danh nào sau đây?

A. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

B. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng

C. Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Quốc hội bầu các chức danh nào sau đây?

Bạn đang xem: Quốc hội bầu các chức danh nào sau đây? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP