Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này