Quyền hành pháp ở nước ta hiện nay do cơ quan nào thực hiện?

Quyền hành pháp ở nước ta hiện nay do cơ quan nào thực hiện?

A. Chính phủ

B. Uỷ ban nhân dân các cấp

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này