Quyền mà công ty cổ phần khác với các loại hình công ty khác:

Quyền mà công ty cổ phần khác với các loại hình công ty khác:

A. Mua lại phần vốn góp của các thành viên khác

B. Phát hành chứng khoán

C. Được chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!