Quyền nhân thân của cá nhân là gì?

Quyền nhân thân của cá nhân là gì?

A. Là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác trừ trường hợp pháp luật quy định.

B. Là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, có thể chuyển giao cho người khác trong mọi trường hợp.

C. Cả hai khái niệm trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:00 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Quyền nhân thân của cá nhân là gì?

Bạn đang xem: Quyền nhân thân của cá nhân là gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP