Rãnh giữa mấu động lớn và bé của xương cánh tay là nơi đi qua:

Rãnh giữa mấu động lớn và bé của xương cánh tay là nơi đi qua:

A. Của động mạch nách

B. Của phần dài cơ nhị đầu cánh tay

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này