Rãnh tận cùng:

Rãnh tận cùng:

A. Ở đáy tim là ranh giới của tâm nhĩ (P) và (T)

B. Nối bờ phải TM chủ trên và dưới

C. Ở bên trái vách liên nhĩ

D. Tương ứng với bó nhĩ thất

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Rãnh tận cùng:

Bạn đang xem: Rãnh tận cùng: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP