Receptor của hormon thuộc nhóm peptid và dẫn xuất acid amin:

Receptor của hormon thuộc nhóm peptid và dẫn xuất acid amin:

A. Thường chỉ có mặt ở nhân tế bào

B. Thường chỉ có mặt ở trong nguyên sinh chất

C. Thường chỉ có mặt ở màng tế bào

D. Thường chỉ có mặt ở dịch gian bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này