Sản lượng Lợi nhuận (EBIT) Hiện tại Phương án 1 Phương án 2 70.000 50.000 -40.000 -200.000 100.000 800.000 800.000 760.000 110.000 1.050.000 1.080.000 1.080.000 Hãy tính DOL trong phương án 2 với mức sản lượng là 100.000 sản phẩm?

Sản lượng Lợi nhuận (EBIT)

Hiện tại Phương án 1 Phương án 2

70.000 50.000 -40.000 -200.000

100.000 800.000 800.000 760.000

110.000 1.050.000 1.080.000 1.080.000

Hãy tính DOL trong phương án 2 với mức sản lượng là 100.000 sản phẩm?

A. 3,25

B. 3,5

C. 4,21

D. 2,5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site