Sản phẩm bài tiết chính của ruột già:

Sản phẩm bài tiết chính của ruột già:

A. (mathop {Na}nolimits^ + ) và (HCO_3^ – )

B. (HCO_3^ – ) và chất nhầy

C. Các khí

D. K+ và chất nhầy

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sản phẩm bài tiết chính của ruột già:

Bạn đang xem: Sản phẩm bài tiết chính của ruột già: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP