Sản phẩm cuối cùng của chuổi hô hấp tế bào thường là:

Sản phẩm cuối cùng của chuổi hô hấp tế bào thường là:

A. H2O

B. CO2 và H2O

C. H2O2

D. H2O và O2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này