Sản phẩm trung gian trong chu trình Krebs là:

Sản phẩm trung gian trong chu trình Krebs là:

A. Oxalosuccinat, (alpha)-Cetoglutatrat, Malat, Succinat

B. Oxalosuccinat, (alpha)-Cetoglutatrat, Malat, Aspartat

C. Oxalosuccinat, (alpha)-Cetoglutatrat, Fumarat, Butyrat

D. Oxalosuccinat, (alpha)-Cetoglutatrat, SuccinylCoA, Pyruvat

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sản phẩm trung gian trong chu trình Krebs là:

Bạn đang xem: Sản phẩm trung gian trong chu trình Krebs là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!