Sao chép là sự tổng hợp ARNm trên khuôn ADN nhờ ARN polymerase.

Sao chép là sự tổng hợp ARNm trên khuôn ADN nhờ ARN polymerase.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này