Sau khi bán doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ DNTN cũ như thế nào?

Sau khi bán doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ DNTN cũ như thế nào?

A. Chuyển hết trách nhiệm sang người chủ mới 

B. Vẫn có trách nhiệm lien đới

C. Chịu trách nhiệm với những khoản nợ và nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện trừ trường hợp có thủa thuận khác

D. Tất cả các ý trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site