Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải:

A. Góp vốn vào doanh nghiệp dự án

B. Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

C. Thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư

D. Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp dự án

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này