Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, pháp luật lao động quy định thời gian người lao động nữ nghỉ thêm được tính như thế nào?

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, pháp luật lao động quy định thời gian người lao động nữ nghỉ thêm được tính như thế nào?

A. Nghỉ thêm 1 tháng, được hưởng nguyên lương

B. Nghỉ thêm 1 tháng, không hưởng lương

C. Không được nghỉ thêm

D. Thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời gian nghỉ thêm không hưởng lương

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này