Sau khi hợp đồng kết thúc, sau 30 ngày 2 bên phải thỏa thuận ký tiếp hợp đồng hoặc kết thúc ngay?

Sau khi hợp đồng kết thúc, sau 30 ngày 2 bên phải thỏa thuận ký tiếp hợp đồng hoặc kết thúc ngay?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hợp đồng kết thúc khi thời gian thoả thuận làm việc được ghi trên hợp đồng đã kết thúc. Ví dụ hợp đồng làm việc từ ngày 1/9/2009 đến 1/9/2010 thì sau ngày 1/9/2010 là ngày hợp đồng đã kết thúc

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này