Select company, orderNumber From Order ORDER BY company Hãy chọn phương án ứng với tác dụng của câu lệnh Select dưới đây

Select company, orderNumber From Order

ORDER BY company

Hãy chọn phương án ứng với tác dụng của câu lệnh Select dưới đây

A. Lấy số đơn hàng của một công ty company, sắp xếp theo tên công ty

B. Lấy số đơn hàng của mỗi công ty, sắp xếp theo số công ty

C. Lấy số đơn hàng của mỗi công ty, sắp xếp theo tên công ty

D. Lấy số đơn hàng của mỗi công ty

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site