Siêu âm trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:

Siêu âm trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:

A. Giúp phát hiện thương tổn tạng đặc 

B. Giúp phát hiện dịch tự do hay ổ đọng dịch trong ổ phúc mạc

C. Hướng dẫn chọc dò ổ phúc mạc nếu cần

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này