Sinh vật dị dưỡng là:

Sinh vật dị dưỡng là:

A. Thực vật

B. Động vật

C. Cơ thể sống có khả năng tổng hợp các chất G,L,P

D. Câu B và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sinh vật dị dưỡng là:

Bạn đang xem: Sinh vật dị dưỡng là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP