Số ổ loét trong loét dạ dày mạn tính thường gặp nhất là:

Số ổ loét trong loét dạ dày mạn tính thường gặp nhất là:

A. 1 ổ

B. 2 ổ

C. 3 ổ

D. 4 ổ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này