So sánh thành phần nước tiểu thực thụ được tạo thành và nước tiểu ban đầu:

So sánh thành phần nước tiểu thực thụ được tạo thành và nước tiểu ban đầu:

A. Giống nhau về thành phần nhưng khác nhau về nồng độ

B. Khác nhau về thành phần protein

C. Khác nhau không đáng kể

D. Khác nhau hoàn toàn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!