Sốc được xác định khi:

Sốc được xác định khi:

A. Huyết áp động mạch trung bình (mean arterial pressure) ≤ 60 mmHg

B. Huyết áp tâm thu ≤ 80 mmHg

C. Lượng nước tiểu ≤ 20 ml.giờ

D. B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sốc được xác định khi:

Bạn đang xem: Sốc được xác định khi: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP