Sốc tim thường biểu hiện:

Sốc tim thường biểu hiện:

A. Tiếng tim nghe yếu, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp

B. Gan to, dấu suy tim phải, suy tim toàn bộ

C. Huyết áp trung bình dưới 60 mmHg hoặc huyết áp tối đa hạ dưới 80 mmHg, Hiệu áp kẹp

D. Cả A, B và C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sốc tim thường biểu hiện:

Bạn đang xem: Sốc tim thường biểu hiện: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP