Sỏi mật gồm ba loại:

Sỏi mật gồm ba loại:

A. Cholesterol, bilirubin, urate

B. Cholesterol, urate, oxalate

C. Cholesterol, urate, calci

D. Cholesterol, bilirubin, calci

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sỏi mật gồm ba loại:

Bạn đang xem: Sỏi mật gồm ba loại: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP