Statin:

Statin:

A. Giảm hấp thu và tăng thải trừ lipid

B. Tăng sinh LDL-receptor → giảm LDL

C. Giảm lipoprotein lipase → giảm ly giải TG → tăng CM

D. Giảm LDL tăng TG

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Statin:

Bạn đang xem: Statin: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!