Sterol nào dưới tác động của tia cực tím tạo thành vitamin D3:

Sterol nào dưới tác động của tia cực tím tạo thành vitamin D3:

A. Coprosterol 

B. Ergosterol 

C. 7-dehydrocholesterol 

D. Muối mật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này