Sử dụng jumper trên ổ đĩa cứng để:

Sử dụng jumper trên ổ đĩa cứng để:

A. Thiết lập ổ cứng là chủ

B. Thiết lập ổ cứng 

C. Lựa chọn cáp 

D. Cả 3 trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sử dụng jumper trên ổ đĩa cứng để:

Bạn đang xem: Sử dụng jumper trên ổ đĩa cứng để: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP