Sử dụng oxy của thận chiếm:

Sử dụng oxy của thận chiếm:

A. 5% của toàn cơ thể

B. 10% của toàn cơ thể

C. 15% của toàn cơ thể

D. 20% của toàn cơ thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sử dụng oxy của thận chiếm:

Bạn đang xem: Sử dụng oxy của thận chiếm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP