Sự hấp thu các acid amin ở ruột non, chọn câu sai?

Sự hấp thu các acid amin ở ruột non, chọn câu sai?

A. Cần Na+

B. Cần chất vận chuyển

C. Cần năng lượng

D. Cần có sự hòa màng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này