Sự kiện đánh dấu kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam dành thắng lợi hoàn toàn là ?

Sự kiện đánh dấu kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam dành thắng lợi hoàn toàn là ?

A. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

B. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953- 1954.

C. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết.

D. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ.

Hướng dẫn

Phương pháp: nhận định, đánh giá
Cách giải: sau sự kiện kí kết hiệp định là hiệp định GioNevo chứng tỏ nhân dân Việt Nam đã chính thức đánh thắng Pháp
=> chọn đáp án C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site