Sự kiện nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố?

Sự kiện nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố?

A. Liên Xô sụp đổ .

B. Sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta.

C. Tổ chức Vacsava chấm dứt hoạt động.

D. Nước Mĩ bị tấn công bất ngờ vào ngày 11/9/2001.

Hướng dẫn

Phương pháp: SGK 12 trang 74
Cách giải:Sự kiện đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố là nước Mĩ bị tấn công bất ngờ vào ngày 11/9/2001.
Chọn D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site